تله بخار چیست ؟ کاربرد تله بخار

تله بخار یک دریچه اتوماتیک است که به میعانات، هوا و سایر گازهای غیر قابل تراکم (CO2) اجازه می دهد تا در حالی که بخار را در سیستم نگه می دارند یا به دام می اندازند، از سیستم بخار خارج شوند. بنابراین، تله های بخار، میعانات را از مخلوط جدا می کنند. برای هر سیستم بخار در نیروگاه ها یا کارخانه های فرآوری، تله بخار یک جزء ضروری است. این بخار را در فرآیند حفظ می کند که به حداکثر استفاده از گرما کمک می کند و در نتیجه راندمان انرژی را افزایش می دهد.

2

Students attended

2

Staff attended

2

Additional Volunteers attended

2

Students will be impacted this year